Mohammed (s)

Behovet av att känna till Sändebudets vägledning

...och från det kan vi förstå att slavarnas (människornas) behov av att känna till det som Sändebudet kom med, är större än alla andra behov. För det finns ingen annan väg till framgång utom hans, och det går inte att veta vad som är gott och ont i detalj förutom från honom. Så oavsett hur...

Read more ...

Tron på sändebudet i al-Fatiha

Och den (avsnittet al-Fatiha) innefattar bekräftelse av profetskapet ur flera aspekter...

Read more ...

Profetens mirakel – av Ibn Kathir

Här kan du ladda ner Ibn Kathirs bok om Profetens mirakel, frid vare med honom. Och den utgör en volym och en del ur Ibn Kathirs bok "Begynnelsen och slutet". Miracles of the Prophet

Read more ...

Till försvar av det utvalda sändebudet

Lov och pris tillkommer Allâh. Må välsignelse och fred vara över Allâhs sändebud, hans familj och hans följeslagare. Media som tidningar och dylikt har publicerat pinsamma och vidriga bilder som härrör från Islâms hatiska fiender, vilkas hat brinner mot Islâm och Islâms profet. (mer …)

Read more ...