Islam

Vägen till Islam

Read more ...

Varför finns vi?

En fråga dyker upp i sinnet, och kräver ständigt att få bli besvarad. Vilken fråga? Och vad är svaret? Frågan är: Varför skapade Gud (Allaah) människorna? Vad är visdomen bakom hans skapande? Och vad är destinationen som man rusar fram mot, och slutet som man kommer att nå? Svaret: Gällande svaret på denna fråga har intellekten...

Read more ...

Böcker för Islamstudier

De här böckerna rekommenderar shaykh ibn al-Uthaimeen i sin bok "Kitab al-Ilm (Kunskapsboken)". 1. Trosuppfattningen 1. Texten "De tre grunderna (på alquran.se)". 2. Texten "De fyra grundbegbreppen (på alquran.se)". 3. Boken "Avslöjandet av argumenten". 4. Boken "Kitab al-Tawhid". Och dessa fyra böcker är skrivna av Imamen Mohammed bin Abdulwahhab , må Allaah vara honom nådig....

Read more ...

De tre grunderna i Islam

Om någon frågar dig: "Vilka är de tre grunderna som alla måste känna till?", så svarar du: "Man ska ha kännedom om sin Herre, sin religion och sin profet Mohammed." Grund #1: Kännedom om vår Herre Om någon frågar dig: "Vem är din Herre?" så säger du: "Min Herre är Allah, den som försörjer mig...

Read more ...

De största synderna i Islam

Utdrag om de allra största synderna i Islam, ur en bok om alla de stora synderna. Allah garanterar i hans mäktiga bok att den som håller sig borta från de stora synderna och de förbjudna sakerna, att han kommer att ha överseende med hans mindre synder. Enligt Allah, den Högstes, uttalande: “Om ni avhåller er...

Read more ...

Missförstånd bland oss

Read more ...