Böcker för Islamstudier

De här böckerna rekommenderar shaykh ibn al-Uthaimeen i sin bok ”Kitab al-Ilm (Kunskapsboken)”.

1. Trosuppfattningen

1. Texten ”De tre grunderna (på alquran.se)”.

2. Texten De fyra grundbegbreppen (på alquran.se).

3. Boken Avslöjandet av argumenten.

4. Boken ”Kitab al-Tawhid”.

Och dessa fyra böcker är skrivna av Imamen Mohammed bin Abdulwahhab , må Allaah vara honom nådig.

5. Boken ”Mellersta trosuppfattningen (al-Wasitiyyah) (på alquran.se)”. Och handlar om urskiljandet av Allaah i hans namn och egenskaper, och den är det bästa som författats inom detta fält, och den är enkel att läsa och repetera.
6. Boken ”al-Hamawia”.
7. Boken ”at-Tadmoria

Och dem är två brev som är bredare än ”Den moderata trosuppfattningen”. Och dessa tre böcker är skrivna av Sheikh al-Islam: Ibn Teimia, må Allaah vara honom nådig.

8. Boken ”al-Aqida al-Tahawia” av Sheikhen Abo Ja’far bin Mohammed al-Tahawi.
9. Boken ”Förklaring av al-Aqida al-Tahawia” av Abol-Hassan Ali bin Abil-Iz.
10. Boken ”al-Durar al-Sunnia fi al-Adjwiba al-Nejdia”. Sammanställd av Sheikhen Abdur-Rahman bin Qasim, må Allaah vara honom nådig.
11. ”al-Durar al-Media fi aqidat al-Firqa al-Mardia” av Mohammed bin Ahmed al-Safarani al-Hanbali, och den finns vissa generella uttalanden som skiljer sig från Salafs väg…

2. Hadith

1. Boken ”Fath al-Bari sharh Sahih al-Bukhari” av Ibn Hajar al-Asqalani, må Allaah vara honom nådig.
2. Boken ”Sobol as-Salam sharh Bologh al-Maram” av al-San’ani. Och hans bok omfattar både Hadith och Fiqh.
3. Boken ”Nejl al-Awtar sharh Montaqa al-Akhbar” av al-Shawkani.
4. Boken ”Omdat al-Ahkam” av al-Maqdisi. Och det är en kortfattad bok, och de flesta av dess hadither är från ”Sahih al-Bukhari” och ”Sahih Muslim” så man behöver inte forska i deras autenticitet.
5. Boken ”al-Arba’on al-Nawawia” av Abo Zakaria al-Nawawi, må Allaah vara honom nådig.

Och detta är en bra bok, för att den har en bra karaktär, och ett gott tillvägagångssätt, och lärorika grundregler, såsom hadithen [Autentisk] : ”Det hör till en persons goda Islam att han lämnar det som inte angår honom.” Så det här är en grundregel som, om du skulle följa den, så skulle den vara tillräcklig. Och likaså så finns det en grundregel i det som hadithen säger: ”Låt den som bekräftar Gud och den sista dagen antingen tala gott eller vara tyst.” [al-Bukhari och Muslim]

6. Boken ”Bologh al-Maram” av al-Hafith bin Hajar al-Asqalani. Och det är nyttig och lärorik bok. För att inte nämna att han nämner berättarkedjan, och vilka som förklarat hadithen vara autentisk och vilka som förklarat den vara svag, och han kommenterar haditherna.

7. Boken ”Nokhbat al-Fikr” av al-Hafith bin Hajar al-Asqalani. Och det är en nyttig och lärorik bok.
8. ”De sex böckerna”: ”Sahih al-Bukhari”, ”Sahih Muslim”, ”al-Nasa’i”, ”Abo Dawood”, ”Ibn Majah” och ”al-Tirmithi”. Och jag råder alla studenter att läsa mycket i dessa böcker av två anledningar: Det första: Att gå till källan. Det andra: Att man upprepar återberättarnas namn i ens tankar, för att om man upprepar deras namn då kommer han t.ex på en av al-Bukharis återberättare och han kommer att känna igen honom i vilken berättarkedja som helst (*därmed pålitlig*), och då får han den nyttan.

3. Fiqh-Islams lagar

1. Boken ”Uppföranden vid Moské besök” av Sheikh Mohammed bin Abdulwahhab, må Allaah vara honom nådig.
2. Boken ”Zad al-Mostaqni fi Ikhtisar al-Moqni” av al-Jahawi. Och det här är en av de bästa grund-texterna inom fiqh, och det är en bok som är kort och generell och som ger mycket avkastning. Och vår sheikh, den store lärde Abdulrahman al-Sa’di, må Allaah vara honom nådig, tipsade oss om den även om han själv lärt sig boken ”Delil at-Talib”.
3. Boken ”ar-Rawd al-Mori’ sharh Zad al-Mostaqni” av sheikh Mansour al-Bahoti.
4. Boken ”Omdat al-Fiqh” av Ibn Qudama, må Allaah vara honom nådig.

4. Arvsrätt

1. Boken ”al-Rahbia” av al-Rahbi.
2. Boken ”Matn al-Borhania” av Mohammed al-Borhani. Och det är en kort och lärorik bok som omfattar all arvsrätt. Och jag anser att ”al-Borhania” är bättre än ”al-Rahbia” för att ”al-Borhania” är mer komplett än ”al-Rahbia” ur ett perspektiv, och bredare ur annat ett perpektiv.

5. Tafsir – Förklaring av Koranen

1. Boken ”Tefsir al-Quran al-Athim” av Ibn Kathir, må Allaah vara honom nådig. Och den är bra vad gäller förklaring baserad på återberättelser och är en bra och pålitlig bok, med den ger väldigt lite vad gäller grammatisk definition och retorik.
2. Boken ”Teysir al-Kerim al-Rahman fi Tafsir kalam al-Mannän” av al-Sa’di, må Allaah vara honom nådig. Och det är en bra och enkel och pålitlig bok, och jag rekommenderar att man läser den.
3. Sheikh Ibn Teimias introduktion till Tefsir, och det är en viktig bra bok.
4. Boken ”Adwaa al-Bayan” av den store lärde Mohammed al-Shinqiti, må Allaah vara honom nådig. Och det är en bok som omfattar både hadith, fiqh, tefsir och grundreglerna i fiqh.

6. Generella böcker inom olika ämnen

1. Om grammatik: Boken ”Matn al-Aajromia”. Och det är en kort och enkel bok.
2. Om grammatik: Boken ”Alfiat ibn Malik”. Och den omfattar hela ämnet grammatik.
3. Om biografi: Och det bästa jag sett är boken ”Zad al-Ma’ad” av Ibn al-Qayim, må Allaah vara honom nådig. Och det är en väldigt nyttig bok som nämner profetens biografi, må Allaah prisa och välsigna honom, i alla hans tillstånd. Och sedan härleder han många domar.
4. Boken ”Rawdat al-Ulema” av Ibn Hibban al-Busti, må Allaah vara honom nådig. Och det är en lärorik bok trots dess korthet. Och han har samlat en stor mängd lärdomar och uttalanden från de lärda och hadith-experterna och andra.
5. Boken ”Siar A’lam al-Nobalaa” av al-Thahabi. Och det här är en bok som man får mycket nytta utav och som en student bör läsa och referera till.

3 svar på ”Böcker för Islamstudier”

 1. Bismillah

  assalamu aleykum broder inom Islam

  maShaAllah vilken fin och lärorik hemsida du har gjort med många bra tips om böcker. Skulle vara bra om du kunde också meddela oss var man kan köpa dessa böcker InShaAllah

  må Allah vägleda oss till den rätta vägen och aldrig låta oss gå vilse och må Han fylla oss med den kunskap vi behöver för att alltid göra de rätta valen för oss själva och vår religion Amiin

  Ma’asalaama syster Halimah

  1. Wa alaikom assalam.
   Barakallaho fik, länka gärna till sidan.

   Ang. böckerna så har jag försökt se till så att dem finns tillgängliga så att man kan ladda ner dem på svenska från sidan, om inte så på engelska, jag ska inshallah se om jag kan få fram fler av dem.

   Wassalam.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.