Vägen till Islam

Salman al-Farisis kamp

Sökandet efter Sanningen Hur Salman al-Farisi blev muslim på Profetens tid Med kommentarer av Dr. Saleh As-Saleh (kursivt) Början Ingen kan berätta historien om Salman bättre än Salman själv. Han berättade sin historia till en av de nära släktingarna och kompanjonerna till Profeten vid namn Abdullah Ibn Abbas. Salman Sade: Jag var en persisk man...

Read more ...

Malcolm X brev från Mecka

Aldrig har jag förvissat mig om uppriktig gästfrihet och ett så starkt andligt bröderskap, som människor av alla möjliga färger, nyanser, rastillhörighet prakticerar i denna heliga stad, Ibrahims a.s. och Muhammads  hemland, och hemlandet till alla andra profeter a.s. som nämns i Koranen. Jag känner mig ärad för att ha fått möjlighet att besöka den...

Read more ...

Om Allaah vill vägleda någon

Författare Mohammed bin Saleh al-Uthaimin Ett öppet hjärta Så om Allaah vill vägleda någon så öppnar Han dennes hjärta för Islam. Och om Han vill vilseleda någon då gör Han dennes hjärta trångt och ansträngt, som att han försöker stiga mot skyn. [al-An’am: 125] Hans uttalande: ”Så om Allaah vill vägleda någon så öppnar Han...

Read more ...

Pluralism föder förvirring

I motsats till pluralismens principer,  så har skaparen klargjort Hans vilja att människorna håller sig till hans enda, utvalda väg: "Och sannerligen är detta är Min raka väg, följ den och följ inte de andra vägarna, då kommer ni förlora Hans väg ur sikte!" Detta är vad Han befaller er så att ni må frukta Honom. [6: 153] Allaah sade, att...

Read more ...