Tawhid

Inledning om Tawhid

Författare: Mohammed ibn Saleh al-Utheimin Ur inledningen till hans bok ”Förklaring av al-Aqidah al-Wasitiah”. ...och innan jag börjar, mitt tal angående detta mäktiga brev, så vill jag klargöra att alla sändebudens budskap, från den förste; Nooh (Noak), må han prisas och välsignas, till den siste Mohammed, må han prisas och välsignas, kallade till Tawhiid (monoteism)....

Read more ...

Klargörandet av Tvivlen

Read more ...

Avslöjandet av Argumenten

Författare: Mohammed ibn AbdulWahhab Ladda ner som pdf I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige. MENINGEN MED ATT SÄNDA PROFETERNA OCH SÄNDEBUDEN I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige. Håll fast vid din kunskap, må Allah vara dig nådig, att Tawhid innebär att man endast dyrkar Allah, den Felfrie, och detta är sändebudens religion som...

Read more ...

Fyra grunder (insikter) om Tawhid

Inledning Jag ber Allah, den Ädle, den Väldiga Trons Herre, att Han tar hand om dig i detta liv såväl som i livet efter detta, välsignar dig vart du än är och låter dig vara den som tackar när du får, härdar när du sätts för prövning och ber om förlåtelse när du syndar –...

Read more ...