Salman al-Farisis kamp

Sökandet efter Sanningen

Hur Salman al-Farisi blev muslim på Profetens tid
Med kommentarer av Dr. Saleh As-Saleh (kursivt)

Början

Ingen kan berätta historien om Salman bättre än Salman själv.
Han berättade sin historia till en av de nära släktingarna och kompanjonerna
till Profeten vid namn Abdullah Ibn Abbas.
Salman Sade:
Jag var en persisk man ifrån Esfahan, ifrån en stad vid namn Jai. Min fader
var stadshövding och för honom var jag den mest älskade utav allt det Allah
har skapat.

Detta är en indikation på det goda beteendet från en son gentemot sin fader. Salman använde det
korrekta namnet på den sanna guden – Allah.
Namnet Allah är samma namn (i betydelse) som använts utav samtliga profeter och sändebud.
Allah är samma namn för gud i arameiskan, språket av vår älskade profet Jesus.

Hans kärlek till mig var så stark att han t.om. gav mig ansvaret att ta hand
om Elden, att jag skulle ge den bränsle och inte låta den dö ut (Magianerna dyrkar elden på detta sätt).

En annan religion

Min fader ägde en Daia, ett stort stycke land med fruktbar jord. En dag när
han var upptagen med sina byggnader, sade han till mig att gå och titta till
hans Daia och att hämta några saker som han ville ha.
På vägen dit så gick jag förbi en kristen kyrka, och jag hörde rösterna utav
böner från människorna därinne. Jag kände inte till vad som försiggick i
människors liv, eftersom min far höll mig fast i sitt hus.
Sedan jag gick förbi dessa människor så gick jag in för att se vad de höll på
med.

Intresse uppstår

När jag såg dem så tyckte jag om deras böner och blev intresserad för deras
angelägenhet.
Jag sade till mig själv: Vid Allah, så är denna religion bättre än vår!

Ett öppet sinne, fritt ifrån partiskhet.

Vid Allah så lämnade jag inte dem förrän solnedgången.

Han gav sig själv tiden att ta reda på deras religion som han då tyckte var den rätta tron.
Ett uppmärksamt och omtänksamt hjärta, laddat med tålamod är nödvändigt för att hålla sig fri
från tankar såsom: ”Mja, jag ska försöka hitta fram – men är ganska upptagen just nu”. Döden kan
knacka på dörren tidigare än vad man tror.

Jag gick utan att faktiskt titta till min fars Daia. Jag frågade folket av
kyrkan: Var ligger denna religions ursprung?

Sökandet utav ursprunget. Detta är en vägledning för de som söker sanningen. Ursprunget och
kärnan är särskilt nödvändiga och kommer underlätta processen utav sökande.
Vad är islams ursprung och kärna? Den kom från Allah, Skaparen och Den Sanna Guden, och dess
kärna är underkastelse till Honom.

De sade: Shaam (dagens Syrien, Jordanien, Libanon och Palestina).
Jag återvände till min fader som hade blivit orolig och sänt människor för att
leta efter mig.
Vid min ankomst sade han: Min son, var har du varit? Har jag inte anförtrott
dig med ett uppdrag?
Jag sade: Jag kom över några som bad i en kyrka, och jag tyckte om vad de
höll sig till utav deras religion. Vid Allah så jag stannade med dem tills
solnedgången.

En fantastisk ärlighet som sannerligen vet sin faders hängivenhet till sin religion. Denna typ av
öppenhet som är nödvändig för någon som söker sanningen.

Motståndet

Min fader sade: Min son, det finns inget gott i denna religion. Dina förfäders
religion är bättre.

Detta är symptomatiskt hos dem som blint följer andra i trosfrågor. Detta påminner oss om Allahs
uttalanden:
”De som förnekar säger: Lyssna inte på denna koran.” (Fussilat: 26)
”Vi fann våra fäder följa en särskild religion.” (Zukhruf: 22)
”Nej! Vi skall följa det våra fäder följt.” (Luqman: 21)
”Vi har inte hört talas om detta hos våra förfäder.” (Al-Qasas: 36)
När du talar med människor som konverterat till islam så berättar de ofta att folk brukade säga
dessa argument till dem. Frågan i Salmans fall var densamma, den med: ”Vill du lämna dina
förfäders religion?”
Utöver det så brukar föräldrar och familj ta en position emot konvertiten. Måttet motstånd i denna
värld kan vara väldigt olika, allt från hot till stark bojkottning. Detta är alltså en generell trend,
men det finns dock undantagsfall där de tar en neutral ståndpunkt.

Jag sade: Nej, vid Allah, detta är bättre än vår religion.

Han älskade sin fader men smickrade honom inte. Han kompromissade inte med det han tyckte
var sanning. Vad var hans faders svar?

Han hotade mig då, kedjade fast mina fötter och höll mig fången i sitt hem.

En fader torterar sin älskade son för att vilseleda honom. Även många profeter fick starkt
motstånd, blev anklagade utav familjemedlemmar för att motsätta sig traditionen. Slutade Salman
där?

Vägen ut

Jag sände efter de kristna, och sade till dem att informera mig om eventuella
kristna karavaner från Sham. En handelskaravan kom till slut.
Jag sade till dem att hålla mig informerad om när de var klara med sina
affärer och skulle göra sig redo att återvända till sitt land. Efter en tid fick
jag också nyheterna om att de skulle ge sig av.
Jag bröt mig loss från järnet på mina fötter och följde med karavanen till
Sham.

Han gav inte upp pga. hans faders orättvisa beordringar. Han strävade för sanningens skull, vilket
till slut ledde honom till att känna till sanningen om skaparen, Allah.
”De som strävar för vår skull kommer vi att vägleda till oss” (Al-Ankabut: 69)
Salman bestämde sig för att ge sig iväg för att söka sanningen, trots att resmålet var avlägset och
främmande. Allah visste om hans uppriktighet och underlättade hans resa till Sham.

Men…

Vid min ankomst så frågade jag: Vem utav er har bäst religion?
Salman söker den klara sanningen och siktar högt. Varför inte? Människorna tycker om att välja
den bästa maten, frun och klädesplagg. Salman letar efter det bästa av allt – tron.
De sade: Det är Biskopen som finns i kyrkan.
Jag kom till honom och sade: Jag tycker om denna religion och önskar tjäna
dig i din kyrka, samt att lära mig från dig, och att be tillsammans med dig.

Salman förstår från början att kunskap kommer med hjälp av att vara med folket utav kunskap.
Ödmjukheten hos dem som söker sanningen för dem närmare och närmare till den, till skillnad
från en som skulle vara högmodig. Människorna ser tecken för sanningen, men deras högmod
driver dem istället mot deras förintelse.
”De förkastade Våra tecken – medans de innerst inne var fast övertygade gällande dem” (An-Naml:
14)
Rikedomar, social status mm. ska inte få hindra en person från att söka sanningen som kan
påverka hans framtid. Alla dessa saker kommer att försvinna och personen kommer att gå till sin
grav endast med sina handlingar. Underkastar jag mig min skapare? Har jag levt i enlighet med
Hans beordringar såsom det förklarats i Koranen och den sista profetens förkunnande? Det är
detta som räknas på domens dag, såsom Allah säger:
”Dagen då varken egendom eller söner kommer att hjälpa en, förutom den som möter Allah med
ett rent hjärta (rent från otro och månggudadyrkan)” (Ash-Shuara: 88-89)

Han accepterade detta, och således anslöt jag mig till honom.
Efter ett tag så lärde jag känna vissa saker hos denna biskop.
Han var en ond man som beordrade sitt folk att ge av sina egendomar endast
för att behålla dem själv. Han gav inte dem till fattiga eller behövande. Han
hade hela 7 behållare fulla med guld och silver.

Detta är ett exempel på de korrupta och ondskefulla människor som finns i varje tid och land.
Hycklaren och den redlöse. Gav Salman upp hoppet pga. denna korrupta man? Nej, han fortsatte
till nästa stad i sitt sökande och vände inte sin religion ryggen.

Jag hatade honom så mycket för det jag såg honom göra.

Det är uppenbart att hans hat för biskopen inte hindrade honom ifrån att söka vidare efter
sanningen. Allah Vägledde honom, vetandes hans uppriktiga strävan att få reda på vad som är rätt.

Biskopen dog, och alla kristna samlades för att begrava honom. Jag
berättade för dem att han var en ond man som beordrade och uppmuntrade
att de skulle ge allmosor, bara för att han själv skulle behålla det, och han
har inte gett någonting utav det till de fattiga.
De sade: Hur känner du till detta?
Jag sade att jag kunde visa dem hans förmögenhet. Jag visade dem platsen
och de fann sju behållare fyllda med guld och silver.
När de beskådade detta svor de vid Allah att de aldrig skulle begrava
honom. De korsfäste honom och stenade honom på korset.

Viljan är stark

De ersatte sin biskop.
Jag har aldrig sett någon be de 5 dagliga bönerna bättre än honom, ingen
som som var mer avhållsam från denna värld, eller någon som haft nästa
värld i sitt sinne mer än honom. Inte heller har jag sett någon jobba hårdare,
dag och natt, än honom. Honom älskade jag mer än någon annan i hela
världen.

Islam föreskriver 5 dagliga böner. Allah lärde Profeten Mohammed hur de skulle utföras, samt
under vilka tider på dagen. Det är inte samma sak som den sorts ”böner” som några av de
mysticistiska muslimska grupperna praktiserar. Nej, bönen är islams fundament. Om man utför
dem på det sätt som Profeten föreskrivit, så kommer de att tvätta bort ens synder och felsteg
man gör under dagen.

Jag var med honom tills hans död.
När han var på sin dödsbädd så frågade jag honom: ”Jag har följt dig och
tyckt om dig mer än någon annan jag någonsin tyckt om. Nu har det som
Allah föreskrivit kommit till dig. Vem rekommenderar du då således för
mig, och vad beordrar du mig att göra?”

Sökandet efter goda människor med god kunskap är det Salman brydde sig om. Han ville alltid
kvickt gå efter sanningen.

Biskopen sade: Vid Allah! Människorna är sannerligen förlorade. De har
förvrängt religionen, och lämnat det mesta som fanns I den. Jag känner inte
någon som fortfarande är på samma religion som jag utom en enda man som
befinner sig i Mosil (i Irak). Slå därför följe med honom.

(Han ger honom dennes namn)

Ännu en flytt

När han dog så flyttade jag till Mosil och träffade den rekommenderade
personen.
Jag sade följande till honom: Prästen hade rekommenderat att jag slog följe
med dig vid sin dödsbädd. Han sade även att du är på samma religion som
han var.
Mannen från Mosil bad mig att stanna med honom. Det gjorde jag, och fann
att han var den bäste människa som jag sett hålla fast vid sin religion.
Han dog snart. När döden kom så bad jag honom att rekommendera någon
som är på samma religion som han.
Mannen sade: Vid Allah! Jag vet ingen som följer samma religion som oss
förutom en man från Nasibin. Således fick jag namnet på denna person.

Ytterligare en flytt

När mannen dog så flyttade jag till mannen från Nasibin, och där var jag en
period. Samma sak upprepade sig. När döden kom till honom, så frågade jag
om vart jag nu ska gå. Han sade till mig att gå till en man i Amoria.
Jag flyttade till Amoria då mannen dött. Jag fann min nya referens och
följde honom i den religion han var på. Jag jobbade och tjänade ihop några
kossor och ett får.
Att få sitt leverbröd på ett tillåtet sätt är väldigt viktigt för en troende. Sannerligen har pengar stort
inflytande på människor. Många människor har sålt sig själva och sina principer för en billig peng.
Många blir hycklare på grund av pengar. Dock så står många emot och står fast vid sanningen,
oavsett hur mycket de riskerar att förlora. Detta ger frid i hjärta och sinne.

Den stora flytten

Döden kom till mannen i Amoria, och jag upprepade min förfrågan även för
honom.
Denna gång blev svaret annorlunda, och han sade: ”Min son! Jag känner
inte till någon som är på samma religion som vi. Dock stundar tiden för en
ny profet. Denna profet följer samma religion som Abraham.”

Biskopen kände till vägledningen som Abraham följde. Detta är ursprunget till sann monoteism
som kallar till att endast dyrka Allah. Biskopen var väl medveten om vad Abraham rekommenderat
sina barn:
”Denna sorts underkastelse var någonting som Abraham och Jakob beordrade sina söner: ’Barn!
Sannerligen har Allah utsett Religionen för er, så dö inte som annat än muslimer’”
Mannen visste att man måste följa Abrahams vägledning. Han måste ha läst löftet om att en ”stor
nation” skall komma från Ismaels sida (Genesis 21:18), och han rekommenderade Salman att följa
profeten som kom från Ismaels ätt, som underkastar sig Allah och följer Abrahams vägledning.
”Vår Herre! Skicka dem en budbärare från sina egna led, som skall läsa dina verser för dem, och
lära dem Boken och Visheten (kunskapen om Allahs lagar, all sorts vishet och profetskapet), och
som ska rena dem. Sannerligen är du Allsmäktig och Allvis” (2:129)
”Efter det så uppenbarade vi för dig, att: Följ Abrahams religion som en Hanif (En som vänder sig
mot den, och vänder sig bort från allt annat). Han var inte en utav månggudadyrkarna.” (16:123)
”Sannerligen så är de som mest förtjänar att tillhöra Abraham de som följde honom, denna profet
(Mohammed ) och de troende. Allah är de troendes beskyddare.” (3:68)

Mannen beskrev profeten, och sade: Han är skickad med samma religion
som Abraham. Han kommer från Arabien, och kommer utvandra till en plats
som består av svarta stenar, som om de var brända med eld. Palmträd är
utspridda i dessa landskap. Han har några välkända tecken. Han äter utav
mat som ges till honom som gåva, men tar inte utav sådant som ges som
allmosa. Mellan hans axlar finner du Profetskapets Sigill.

Denna man kände till profeten som skulle komma från Arabien.
Det fick han lära sig från Israeliterna: ”Jag kommer låta en profet uppstå från deras egna led, som
jag gjort med dig, jag ska sätta mina ord i hans mun, och han ska berätta för dem allt det jag
beordrat honom” (Från Bibeln: Deuteronomi 18:17-18)
Detta handlar säkerligen inte om Jesus, såsom Paulus försökte tolka versen i Acts 13:22-23. Detta
för att Jesus varken var från Ismaels söner eller från Israels bröder, eftersom han själv var Israelit.
Mannen kände till Guds uppenbarelse som kom från Te’man (som ligger norr om Medina i
Arabien, enligt ”Dictionary of the bible”, J Hasting), och ”den helige” kommer från Paran. Enligt
Genesis 21:21 så var ”The wilderness of Paran” platsen där Ismael bosatte sig och fick tolv söner.
Kedar är hans andre son. Från Jesaia 42:1-13 så förstår vi att ”den hos Gud älskade” är utav Kedars
avkomma, som är Mohammeds förfader.
När Mohammed kallade folket i Mecka till att underkasta sig Allah så förkastade de flesta utav
dem hans kall och planerade att döda Profeten . Han blev då beordrad att utvandra till Medina
med dem som accepterat Islam. Ett år efter Profetens utvandring så utspelade sig en strid
mellan Mohammeds ”få och dåligt beväpnade” anhängare mot hedningarna i Mecka, i slaget
vid Bedr. Profeten och hans anhängare gick segerrika ur striden. (Se Jesaia 21:13-17)
Mannen visste alltså om det som Jesus berättat angående Ahmad (som är Mohammed ), och
detta var de glada nyheterna som Allah berättade på Jesus tunga:
”Kom ihåg då Jesus, son av Maria, sade: ’Israels barn! Sannerligen är jag Allahs Sändebud, skickad
till er som en bekräftelse för det som kom innan er utav Tora, och som ger er glada nyheter om ett
sändebud som kommer efter mig – hans namn är Ahmad’” (As-Saff: 6)

Mannen dog, och Jag stannade i Amoria tills det att några köpmän från
stammen Kelb passerade. Jag sade till dem att de kunde få mina kor och mitt
får om de tar mig till Arabien. De tog emot min boskap och tog mig med
sig.
När vi kom till Wadi Al-Qura (som ligger nära Medina) så såldes jag som
slav till en jude. Jag såg palmträden i området, och sade till mig själv att jag
hoppas att detta är platsen som min vän beskrev för mig.
En dag blev min ägare besökt av sin kusin, ifrån Banu Quraitha i Medina,
som köpte mig av honom. Han tog med mig till Medina, och så fort jag fick
syn på den staden så visste jag att det var rätt, baserat på det som min vän
berättat för mig.
Allah skickade därpå sitt sändebud, och han stannade i Mecka en tid. Jag
hörde inte talas om honom, jag var för upptagen med det hårda arbete jag
tilldelades som slav. Sedan så utvandrade han till Medina.
Jag hade klättrat upp i ett palmträd för att utföra arbete på en dadelklase, då
min ägares kusin kom och sade till min ägare (som då var sittandes): ”Må
ett hårt straff drabba stammen Banu Qila! De är samlade i Qiba runt en man
från Mecka som utger sig för att vara profet!”
När jag hörde detta så blev jag så shockad att jag jag var nära på att ramla
ner från trädet på min ägare. Jag klättrade ner och frågade: Vad säger du?
Vad säger du??
Min ägare blev mycket arg och slog mig hårt, sägandes: ”Vad har du med
detta att göra? Sköt dig själv!”
Jag svarade: ”Ingenting! Jag ville bara försäkra mig om vad han sade.”
Samma kväll så gick jag iväg till Qiba för att träffa Allahs Sändebud. Jag
tog med mig någonting som jag sparat. Jag gick in till dem, och sade till
honom: ”Jag har hört att du är en rättfärdig man, att du och ditt sällskap är
främlingar här och att ni är behövande. Jag ger er därför detta som allmosa,
något som jag sparat undan. Jag finner att ni är i mer behov utav det än
någon annan.”
Jag erbjöd honom det som jag gav. Han sade till sina följeslagare att äta,
men själv så åt han inte. Jag sade till mig själv att det var det första tecknet
(utav tre).
Efter detta möte med Profeten så förberedde jag mig för nästa prov som
jag skulle ge. Jag tog med mig en gåva och besökte Profeten , och sade:
”Du åt inte utav det som jag gav som allmosa, så ta därför emot denna
present för att ära dig.”
Profeten åt då utav det, och sade till sina följeslagare att göra det samma.
Jag sade till mig själv att det var det andra tecknet (utav tre).
Den tredje gången kom jag till Baqi Al-Gharqad där Profeten deltog i en
begravning, då en av hans följeslagare som dött. Jag gav honom den
islamiska hälsningen (Salam Alaykum – fred vare med dig) och gick sedan
bakom honom för att se Profetskapens Sigill som hade blivit beskrivet för
honom av min vän.
När han såg mig förstod han att jag försökte bekräfta något jag har fått
beskrivet för mig, och då tog han av sin klädsel från sin rygg, och jag såg
tecknet. Jag kände igen det. Jag började pussa det och grät. Allahs Sändebud
bad mig komma fram och tala med honom.
Jag berättade historien för honom, precis som jag berättade för dig, Ibn
Abbas.
Han sade sedan till mig att berätta vidare historien för hans följeslagare.

Vad hände sen?

Han berättade historien för Ibn Abbas. Dock var han fortfarande bunden till
min ägare, och kunde därför inte delta i två av krigen mot Arabiens
hedningar.
Profeten sade: Skriv till din ägare, Salman! (dvs. för att släppa honom fri)
Salman gick med på det, och skrev till sin ägare för att få sin frihet. De kom
överens om att han skulle ge 40 uns guld till honom och plantera trehundra
palmträd.
Profeten sade till sina följeslagare: ”Hjälp er broder.”
De hjälpte honom med träden och samlade den överenskomna mängden åt
honom. Profeten beordrade Salman att gräva gropar för att kunna
plantera träden i, och sedan planterade Profeten själv varje träd med sina
händer.
Salman sade: ”Vid Allah så dog inget av dessa träd.”
Sedan gav Salman träden till sin ägare.
Profeten gav Salman en guldklimp lika stort som ett ägg, och sade: ”Ta
det här, Salman, och betala din ägare vad du är skyldig honom”
Salman sade: Det bör räcka för vad jag är skyldig honom!
Profeten sade: Ta det! Allah ska låta det räcka för dig. Han vägde en bit
av klimpen och det var exakt 40 uns. Sedan gav Salman guldet till sin ägare,
och således fullgjorde han avtalet och blev frisläppt.
Efter det så blev Salman en nära följeslagare till Profeten .

En annan rapportering

Abu Hureira sade att de satt i Allahs Sändebuds sällskap, då Sura AlJumoa blev uppenbarad för honom.
Han reciterade följande vers: ”Allah har även skickat honom (Mohammed)
till andra folk, men de har inte hunnit ansluta sig till honom (- men de
kommer att komma)” (Al-Jumoa: 3)
En person ibland dem ville fråga om versen, men Allahs Sändebud
svarade inte honom. Han upprepade sin fråga 3 gånger.
Då placerade Allahs Sändebud sin hand på Salman och sade: ”Om Iman
kunde gå upp till Ath-Thuraia så skulle en av denna mans folk säkerligen få
det.”

Men de kommer att komma!

Många i denna värld är precis som Salman, och söker efter den ende sanne
Guden. Hans historia bär på många likheter gentemot saker och ting som
händer idag.
Vissa människor söker sig mellan olika kyrkor, från Kristendom till
Buddhism till passivitet, från Judendom till s.k. ”neutralitet”, eller från
religion till meditation.
Salmans historia är mycket lång och sträcker sig över en lång tidsperiod.
Du kan därmed dra nytta av hans historia och korta på tiden.

Ladda ner som pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.