Pluralism föder förvirring

I motsats till pluralismens principer,  så har skaparen klargjort Hans vilja att människorna håller sig till hans enda, utvalda väg:

”Och sannerligen är detta är Min raka väg, följ den och följ inte de andra vägarna, då kommer ni förlora Hans väg ur sikte!” Detta är vad Han befaller er så att ni må frukta Honom. [6: 153]

Allaah sade, att detta är ”Min raka väg” och att människorna bör följa den. Han sa inte, ”Dessa är mina vägar.” Snarare sade han, ”Och sannerligen är detta Min raka väg.

Det skulle inte anstå för skaparen, som är en, att lagstifta många motsägande sanningar, religioner och vägar och att skapa förvirring. Därför  förbjöd Allaah människorna från från att följa något annat än den enda vägen, som han har föreskrivit för dem, då Han sade: ”Och följ inte de andra vägarna.” Visheten bakom att hålla sig borta från de andra vägarna är klar, så som den resterande delen av denna vers klargör: ”Då kommer ni förlora Hans väg ur sikte!

Att tro att skaparen föreskrev många motsägande sätt att dyrka och lyda Honom är inte logiskt. Denna tro innebär att skaparen skapade och upprätthåller allt med absolut vishet, men misslyckades ändå med att förmedla en fulländad väg som han önskar att hans skapelse ska följa. Det skulle gå emot skaparens vishet att föreskriva flera vägar, därför att pluralism gör att folks grepp om gott och ont blir oklart. Pluralism orsakar också att folks förståelse om vem skaparen är och vad han begär från hans skapelse blir fördunklad.

Också, under dessa pluralistiska omständigheter så kommer folks rättigheter bort, då inget system för värderingar är fastställt som kan garantera folk vissa grundläggande oåterkalleliga rättigheter. Som ett resultat av denna livsstil, så kan alla övertygelser och värderingar ändras när som helst.

Kortfattat, pluralism föder förvirring och motsägelse i de mest grundläggande av livets frågor, och gör att människorna delar upp sig. Uppdelning av tanke och ideologi orsakar splittring och ovänskap, även om det verkar som om dessa människor är förenade och tolererar varandras olika vägar.

Av denna orsak så beskrev skaparen tillståndet hos de som skiljer sig åt i livets grundläggande frågor efter att Hans vägledning i dessa frågor klargjorts, att de inte lyckades med att använda sina Gudabegåvade förstånd korrekt:

Det är lätt att tro att de håller samman, men i sitt inre är de splittrade, detta då de är ett folk som inte använder sitt förstånd. [59: 14]

Skrivet av Haneef Oliver.
Från boken ”Sacred Freedom”.

Ett svar till “Pluralism föder förvirring”

  1. Mycket välskriven hemsida som har givit mig som ny muslim massor att tänka på. Jag undrar om ”livsstil” inte är en occidentaliskt begrepp och om vi inte alltför ofta relaterar till människor om sina ytliga sidor. Vi är i alla fall alla unika människor med unika drag.
    Joao

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.