Missförstånd bland oss

De sex väldiga grundbegreppen

I Allah den Barmhärtige Förbarmarens namn. Bland de mest förundransvärda och största tecknen som tyder på Kungen, den Dominantes förmåga, är sex grundbegrepp som Allah klargjort på ett tydligt sätt som förstås av de vanliga människorna, till skillnad från vad vissa tror. Därefter så felade många utav världens intelligenta och utav de skarpsinniga bland Adams...

Read more ...

Att befalla det goda och förbjuda det onda

Sedan, baserat på dessa grunder(1), så beordrar dem (2) det goda (3), och förbjuder det onda(4). Baserat på det som lagstiftningen förpliktigar… (1)   ”Baserat på dessa grunder”: Dem föregående som nämndes innan det här. Och dem är att följa återberättelserna om profeten, må han prisas och välsignas, och att följa de (fyra) vägledda efterträdarna, och...

Read more ...

De lärda varnar för Bin Laden

Islams sanna lärda varnar för terrorism och terrorister som bin Laden. T.ex: Fråga: Vissa människor påstår att bin Laden är den väntade ledaren och de kallar honom för "de troendes ledare", så vad har ni att säga om det? Svar av den lärde Ahmed al-Nadjmi (må Allaah vara honom nådig): Dessa människor är djävular! Dessa...

Read more ...

Bombningar och förstörelse: Vilka är orsakerna? (Engelska)

[Detta här brevet, även om det främst syftar på bombningar i muslimska länder så är det ändå relevant när det gäller bombningar i Europa, då det finns paralleller och samband.] All praise and thanks are for God. May the messenger of God be praised and bl, and his family, and companions. Some people claim that...

Read more ...

Sanningen om ShiaRead more ...

Skillnad mellan jämställdhet och rättvisa

”Och var rättvisa, sannerligen älskar Allaah de rättvisa.” [al-Hujurat : 9] [Var rättvisa] Alltså: ha rättvishet, och det är nödvändigt, så rättvishet är ett måste i alla saker där jämlikhet är ett måste. Och till det hör rättvishet gentemot Allaah, den Mäktige och Majestätiske: Allaah är god mot dig, så av rättvisa bör du tacka...

Read more ...

Sufismen – Dess ursprung och utveckling

Denna bok klargör en del av verkligheten vad Sufism är, och en hur de har gått vilse från den korrekta förståelsen av Islam. Varsågod och ladda ner: Sufism - Origin & Developement.

Read more ...

Tawassul – Its Types & Its Rulings by Shaykh Muhammad Nasiruddeen al-Albaanee

Scribd.com: Tawassul - Its Types & Its Rulings by Shaykh Muhammad Nasiruddeen al-Albaanee PDF: Tawassul - Its Types & Its Rulings

Read more ...

I vilket förstånd och i vilken religion kan sprängningar och förstörelse anses vara kamp/Jihad (Engelska)

With which intellect and religion can suicide bombings and destruction be considered Jihaad En liten bok skriven av en av vår tids största lärda: Shejkh Abdulmuhsin al-Abbad.

Read more ...

De lärdas uttalanden om Yahya al-Hajoori

STATEMENTS-OF-SCHOLARS-ON-SH-YAHYA2

Read more ...