Skillnad mellan jämställdhet och rättvisa

”Och var rättvisa, sannerligen älskar Allaah de rättvisa.” [al-Hujurat : 9]

[Var rättvisa] Alltså: ha rättvishet, och det är nödvändigt, så rättvishet är ett måste i alla saker där jämlikhet är ett måste.

Och till det hör rättvishet gentemot Allaah, den Mäktige och Majestätiske: Allaah är god mot dig, så av rättvisa bör du tacka Honom. Allaah klargör sanningen för dig, så av rättvisa bör du följa sanningen.

Och till det hör rättvishet i ens relationer med skapelsen: Att du bör behandla folk så som du skulle vilja bli behandlad.

Och därför sade Profeten, må han prisas och välsignas:
Om någon önskar att klara sig från Elden och att få träda in Trädgården, då bör han möta sin död i ett tillstånd då han bekräftar Allaah och Domedagen, och han bör bemöta folk så som han tycker om att bli bemött.

Behandla folk så som du själv skulle vilja bli behandlad. Så om du t.ex. tänker bemöta någon på något sätt, pröva det bemötandet mot dig själv: Skulle du bli nöjd om någon skulle behandla dig på det sättet? Om ja, så gör det, men gör inte det annars.

Och till det hör rättvishet i det som man ger till ens barn.

Sändebudet, må Allaah prisa och välsigna Honom, sade:
Frukta Allaah och var rättvisa mot era barn!

Och till det hör rättvishet mot arvtagarna gällande arvet: Att han ger alla deras del, och att han inte testamenterar arvet till någon av dem.

Och till det hör rättvishet mot fruarna, att var och en får lika mycket som den andra.

Och till det hör rättvishet mot dig själv, så belasta inte dig själv med mer än vad du orkar. Du har skyldigheter mot din Herre, och du har skyldigheter mot dig själv.

Och från detta kan du dra fler liknelser.

Och här måste vi uppmärksamma att vissa människor använder något som de tror är synonymt med rättvishet, och det är jämställdhet! Och det här är fel. Man kan inte säga “jämställdhet”, för att jämställdhet innebär jämlikhet mellan två saker som av vishet måste särskiljas.

Och på grund av detta utspridda kall till jämställdhet så har de börjat säga: ”Vad är skillnaden män och kvinnor? Jämställ män och kvinnor!”  Till den grad att kommunisterna sade: ”Vad är skillnaden mellan ledaren och folket? Ingen har rätt att ha auktoritet över någon annan, inte ens föräldrarna: föräldern har ingen auktoritet över sitt barn”… osv.

Men om vi säger rättvisa, vilket betyder att ge var och en det som de förtjänar, då upphör faran, och uttrycket blir mer korrekt.

Och därför finner vi aldrig i Koranen att Allaah beordrar jämställdhet! Men det som har nämnts är:

”Allaah befaller att rättvisa och godhet skall råda…”
[an-Nahl: 16:90]

”Och att döma rättvist när ni dömer mellan människor.”
[an-Nisä: 4:58]

Och han har misstagit sig om Islam, den som säger att Islam är en religion av jämställdhet! Nej, Islam är snarare en religion av rättvisa, och det innebär att man behandlar lika de som är lika, och att man gör skillnad på de som är olika. Förutom om han syftade på rättvisa när han sade jämställdhet, då hade han rätt i det som han menade men uttryckt sig fel.

Och därför så avvisar oftast det som man finner i Koranen jämställdhet:

”Säg: ’Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de som har förstånd tänker igenom [dessa frågor].’”
[az-Zumar: 39:9]

”Säg: ’Kan den blinde jämställas med den seende? Kan djupt mörker jämställas med ljus?’”
[ar-Ra’d: 13:16]

”De bland er som gav [av vad de ägde] och kämpade[för Allaahs sak] före segern kan inte jämställas [med er andra] och står ett steg högre än de som gav och kämpade [först] efteråt, även om Allaah har lovat dem alla det högsta goda. Allaah är underrättad om vad ni gör.”
[al-Hadid: 57:10]

”De av de troende som utan att lida av sjukdom eller lyte stannar hemma kan inte jämställas med dem som med sina ägodelar och livet som insats kämpar för Allaahs sak. Allaah har gett dem som kämpar med sina ägodelar och livet som insats rang långt över dem som stannar hemma.”
[an-Nisä: 4:95]

Och det har aldrig någonsin nämnts något i Koranen som uppmanar till jämställdhet, den uppmanar endast rättvisa.

Och ni kommer även att finna att folk är mer bekväma med ordet ”rättvisa”.

Och jag ville förklara detta för att det inte ska uppstå missförstånd kring vårt tal, för att vissa människor förstår ens tal som dess motsats, utan att tänka på innebörden, och på vem det handlade om, och på vad som var syftet med talet, och till vilka det sades.

Författare: Mohammed Saleh al-Utheimin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.