största synderna inom islam

De största synderna i Islam

Utdrag om de allra största synderna i Islam, ur en bok om alla de stora synderna.

Allah garanterar i hans mäktiga bok att den som håller sig borta från de stora synderna och de förbjudna sakerna, att han kommer att ha överseende med hans mindre synder.

Enligt Allah, den Högstes, uttalande:
“Om ni avhåller er från de största synderna (i Islam) skall vi ha överseende med era förseelser (mindre synder) och ge er ett ädelt inträde [till paradiset].” [4:31]

I den här texten garanterar Allah, den Högste, att den som håller sig borta från de stora synderna, att han kommer att få träda in i paradiset.

Så som Allah, den Högste sade:
“Och de som håller sig från de stora synderna, och från lösaktighet, och när de blir arga så förlåter de [den som förargar].” [42:37]

“De som håller sig från de grövsta synderna och från skamliga handlingar – även om de begår mindre felsteg – de skall se att det inte finns någon gräns för din Herres förlåtelse.” [53:32]

Och Allahs sändebud, må han prisas och välsignas sade:
“De fem bönerna, och varje fredagsbön, och varje [fastan i] ramadan täcker över de synder som sker däremellan för den som hållit sig från de större synderna.” [Autentisk, Ahmed och Muslim]

De största synderna i Islam

Så vi kände oss tvungna att forska om de allra största synderna, vilka är de, för att muslimerna ska kunna hålla sig borta från dem. Så vi fann att de lärda, må Allah, den Högste, vara dem nådig, att de har sagt olika saker angående dem.

Det sades “dem är sju”, och de baserade sig på profetens uttalande, må han prisas och välsignas: “Akta er för de sju förgörande synderna!” och han nämnde bland dem:

“Att göra någon jämlik med Allah (Shirk),
trolldom,
att döda en person – vilket är förbjudet förutom för att skipa rättvisa,
att ta från ett föräldralöst barns pengar,
konsumtion av ocker,
flykt från slagfältet,
och  att falska anklaga mot de kyska aningslösa troende kvinnorna om lösaktighet.”
[Autentisk: Bukhari och Muslim]

Ibn Abbas, må Allah vara nöjd med honom, sade:
”Dom är närmare sjuttio till antalet än till sju.” [Autentisk: Abdul-Razzaq och Ibn Jerir]

Och det Ibn Abbas sade stämmer, hadithen omfattar inte alla stora synder. Det som bevisen pekar mot och stöder är att om någon begår något av de största synderna, som:
– de saker som det finns ett kroppsstraff för i detta liv
– mord
– otukt
– stöld
–  det som det finns en varning från det i det kommande livet om plågor eller vrede eller hot – det som har nämnts att den som utför den handlingen har Allahs förbannelse över sig enligt vår profet Mohamed, må han prisas och välsignas,
då är det en stor synd.

Och det går inte att förneka att vissa av de stora synderna är större andra. Ser du inte att att han (Sändebudet) nämnde Shirk som en av de stora synderna, trots att den som begår det för evigt kommer att vara i elden, och att han aldrig kommer att förlåtas för det.

Allah, den Högste sade:
“Allah förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men utöver det förlåter han det han önskar”. [4:48]

Ur boken “De stora synderna”.
Författare:
al-Dhahabi (år 1274-1348)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.