Profeternas väg i kallet till Allah

Författare: Shaykh Rabee bin Hadi al-Madkhali

Profeternas väg i kallet till Allah (del 1)

Bok: Profeternas väg i kallet till Allah - vägen av visdom och intellekt Författare: Rabi bin Hadi Omeir al-Madkhali Första utgåva: 1984. Översättning: alquran.se Förord av Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan All pris är för Allah, Världarnas Herre, han som beordrade oss att följa hans sändebud, och att kalla till hans väg, och må Allah...

Read more ...

Profeternas väg i kallet till Allah (del 2)

Mohammed (må Allah prisa och välsigna honom) Den ädlaste av alla Profeterna och den siste av dem, Mohammed son till Abdullah (må Allah prisa och välsigna honom). Den som sändes med det största, mest kompletta och mest omfattande budskapet. Den som Allah sände som en barmhärtighet till skapelsen, och som en som kommer med goda...

Read more ...

Profeternas väg i kallet till Allah (del 3)

Varför började alla profeter med att korrigera frågor som rör tron? Låt oss ta de allvarligaste problemen, jag menar politiska, sociala och ekonomiska problemen, och det värsta av dessa är bristfälligt styre, låt oss väga detta mot brister i frågor om tron. Väger dessa två lika tungt i Allahs och profeternas ögon, eller är det...

Read more ...

Profeternas väg i kallet till Allah (del 4)

Anledningar till att det inte är tillåtet att lämna profeternas metodik Vi förstår av det som nämnts, om profeternas väg i att kalla till tewhid och i att slåss mot shirk och dess symtom och orsaker, och att det är ett tillvägagångssätt som stöds av förstånd, vishet och det naturliga tillståndet. Vi har fått veta...

Read more ...

Profeternas väg i kallet till Allah (del 5)

De lärdas åsikt gällande ledarskapet (al-Imama) och deras bevis för det är obligatoriskt Imamen Abo al-Hasan al-Mawardi, må Allah vara honom nådig, sade: "Ledarskapet (al-Imama) är till för att uppnå det profetiska kalifatet (efterträdarskap) för att skydda religionen, och att se efter de världsliga angelägenheterna, och att tillsätta någon som sköter det i nationen är...

Read more ...