Al-Sa’dis förklaring av al-Nas

5Ur as-Sa’dis förklaring av avsnitt (sura) ”Människorna/Al-Nas” i Koranen:

Säg: Jag söker skydd hos människornas herre – människornas härskare – människornas gudom, från ondskan hos den som viskar och drar sig tillbaka – den som viskar in till människornas hjärtan – från dolda väsen och människorna. [Al-Nas]

Denna sura omfattar att söka skydd hos människornas Herre, deras Ägare och Sanna Gudom(1), att söka skydd från Satan som är grunden till alla former av ondska, och han är dess grundämne.

Några exempel på hans Fitna(2) och ondska; att han “viskar i människornas hjärtan”(3) och förskönar all slags ondska för dem, samt presenterar den i en vacker skepnad, och uppmanar och eggar(4) dem att handla i sådant som är ont.

Andra exempel på detta är att han förfular all slags godhet för människorna, och jobbar för att hindra(5) dem från allting som är gott, och allt sådant presenterar han för dem i en skepnad annan än dess riktiga skepnad(6).

Han är evigt arbetande på detta vis, han viskar till människorna, och när någon av dem ihågkommer sin Herre, och ber Honom om hjälp att kunna stå emot honom och om förmåga att kunna skjuta honom ifrån sig, så drar han sig tillbaka(7).

Därför bör människan söka Hans hjälp och Hans skydd, samt att hålla sig fast vid och ihågkomma att Allahs Rubobia(8) gäller över hela mänskligheten(9), och att hela skapelsen är under hans Rubobia och ägande; Han tar varje djur i dess pannlugg(10).

Man bör även hålla sig fast vid, och ihågkomma Hans Ulohia(11), som är anledningen till att Han skapade dem, och detta kan inte fullföljas förutom att de kan skjuta ifrån sig och kan stå emot ondskan från deras fiende.

Denna fiende, som söker att stoppa människorna från att dyrka Allah och lägga hinder mellan dem och detta, han (Satan) vill att de skall utgöra hans parti och stödjare, detta så att de kommer vara bland den Brinnande Eldens(12) folk.

Och dessa nämnda och omtalade viskningar kan komma från människor såväl som jinn, och därför sade Allah, “från dolda väsen och människorna.”(13)

All beröm och pris tillhör Allah, först som sist, på sätt som vi uppfattar och på sätt som vi inte uppfattar.

Vi ber Allah att fullborda sin välsignelse över oss, och att förlåta oss för synder som har blivit till hinder mellan oss och Hans välsignelser, samt felsteg och lustar som har tagit bort oss från att begrunda Hans verser.

Vi hoppas och önskar att Han inte skall avspärra oss från det goda som Han har hos sig, på grund av ondska som vi har hos oss, för sannerligen så förlorar ingen hopp och Allahs barmhärtighet(14) förutom otrogna och vilseledda.

Källa för arabiska texten: Qurancomplex.com

 1. Dvs den de har som föremål som dyrkan.
 2. Problem som han orsakar, prövningar.
 3. Sura 114:5, Bernströms övers
 4. ”Att göra vass”, “vässa”, och således också “uppmuntra”.
 5. Arabiska thabata (ثبط): Hindra, avleda, sakta ner etc. Se Lisan Al-Arab (ثبط), Qamos Al-Muhit (ثبطه).
 6. Vilket betyder att han kan få en att tvivla gällande sådant som tveklöst är gott, och sedan nämner Sheikhen hur man ska hålla sig borta från honom (Satan).
 7. Arabiska yakhnis (يخنس): Att dra sig tillbaka, försvinna (på eget initiativ, av tex feghet), att hålla sig undan, att återvända (mindre troligt i detta sammanhang), hålla sig i bakgrunden. Se Lisan Al-Arab (خنس). Detta ord är det som står i Sura 114:4 al-khannâs, “den som ofta drar sig tillbaka”
 8. Arabiska Rubobia (ربوبية): “Att vara Herre över“, dvs rabb, att Han äger och det tillhör Honom. Se Lisan Al-Arab (ربب).
 9. Dvs att Allah äger dem alla, och har makt över dem alla. Allah vet bäst
 10. Dvs att Han har full kontroll över dem, och att de inte kan säga ifrån om Han bestämmer någonting. Allah vet bäst, se Lisan Al-Arab (نصا).
 11. Arabiska Ulohia (ألوهية): “Att vara en gudom”, dvs att dyrkas, men i sammanhanget: “Att förtjäna dyrkan – då Allah har skapat oss, äger oss och försörjer oss”. Abul-Haitham (en språkkunnig) sade, “Ingenting bör anses vara en ilâh (en gudom) förutom om det skapat, äger och försörjer och bestämmer över dess dyrkare, den saken anses inte vara en ilâh även om den orättvist tillägnas dyrkan” se Lisan Al-Arab (أله).
 12. Arabiska as-sa´îr (السعير): Synonymt med Al-Mas´ûr, dvs “någonting/det som satts i brand”. Se Lisan Al-Arab (سعر).
 13. 144:5, Bernströms övers
 14. Arabiska Rawh (روح): Hans barmhärtighet och Rahma över sina tjänare. Se Lisan Al-Arab (روح)

Källa: Abo Rabee Ali utom koranöversättningen i början.

Ett svar till “Al-Sa’dis förklaring av al-Nas”

 1. Salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu! Ett tips är att först lägga ut hela suran så att man kan läsa den rakt av, och sen gå in på förklaringarna. Tror det blir lättare att följa då. Må Gud belöna dig för ditt arbete. Ameen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.