Mohammed (s)

Behovet av att känna till Sändebudets vägledning

...och från det kan vi förstå att slavarnas (människornas) behov av att känna till det som Sändebudet kom med, är större än alla andra behov. För det finns ingen annan väg till framgång utom hans, och det går inte att veta vad som är gott och ont i detalj förutom från honom. Så oavsett hur...

Read more ...

Profetens mirakel – av Ibn Kathir

Här kan du ladda ner Ibn Kathirs bok om Profetens mirakel, frid vare med honom. Och den utgör en volym och en del ur Ibn Kathirs bok "Begynnelsen och slutet". Miracles of the Prophet Miracles of the Prophet alquran.se This Book is extracted from the Book of Ibn Kathir 'Al-Bidayah Wan-Nihayah' one of the most...

Read more ...

Bevarandet av Islams källor

...annars så kan vi inte bekräfta majoriteten av all information av historiskt slag inom de flesta kunskapsområdena och de flesta vetenskapsgrenarna.

Read more ...

Till försvar av det utvalda sändebudet

Lov och pris tillkommer Allâh. Må välsignelse och fred vara över Allâhs sändebud, hans familj och hans följeslagare. Media som tidningar och dylikt har publicerat pinsamma och vidriga bilder som härrör från Islâms hatiska fiender, vilkas hat brinner mot Islâm och Islâms profet. (mer…)

Read more ...

Profeten är kallaren till Allah

Ur al-Bukharis samling av autentiska hadither.Volym 9, Kapitel 92, Nr 385. Rapporterat av Jabir bin 'Abdullah: Några änglar kom till profeten då han sov. Några av dem sade: Han sover. Andra sade: Hans ögon sover, men hans hjärta är vaket. Därefter sades det: Det finns en liknelse för er vän här. En av dem sade:...

Read more ...