al-Sa’dis tafsir av al-Falaq

Ur as-Sa’dis Korantolkning, avsnitt (Sura) nr 113 –  ”Klyvningen/Al-Falaq”:

“Säg” (1),
Dvs “säg följande då man söker skydd”(2).

“Jag söker skydd hos“ (3),
Dvs “jag flyr till, söker skydd och frist hos”(4) och “jag söker att skyddas, gömmas hos”(5) och “jag söker mig endast till, griper tag i”(6).

“klyvningens Herre” (7),
Dvs den som klyver fröna och kärnorna(8), och den som klyver gryningen.(9)

“mot det onda i det som Han har skapat” (10),
innefattar allt som Allah har skapat utav Människor, Jinner och djur. Man söker alltså skydd hos dess Skapare, mot det onda som finns i dem.

Efter Han nämnt ondskan som generell och allmän, så specificerade han några särskilda former av ondska:

Han sade då:

“mot det onda i nattens tätnande mörker” (11),
Dvs från allt ont som sker i och vistas på natten, då folket lägger sig till sömns, och då många onda själar(12) sprider sig på jorden, samt farliga djur.

Han sade även:

“mot det onda från dem (13) som blåser på knutar” (14),
Dvs det onda som kommer från, och som finns i trollpackorna, som utför sin trolldom genom att blåsa (15) på knutar, som knyts även dem i trolldom.

“och mot det onda i avunden från den som avundas” (16),
avser den som önskar att den avundades välsignelser skall upphöra, och denne gör allt i dess makt för att det ska upphöra. Därför är det nödvändigt att söka Allahs skydd från denna persons onda handlingar och effekter, och att söka Allahs hjälp för att dennes onda planer skall gå om intet.

Även den som ger “onda ögat”(17) omfattas av det som står i denna vers, ordet “den som avundas”, då det onda ögat inte uppstår från andra än sådana som har i sin natur att vara avundsjuka och ondskefulla, och som är vidriga i sina själar.

Denna sura har således omfattat att söka skydd från all form av ondska, i både generella och specifika drag.

Detta uttalande(18) är ett bevis för att trolldom är verklighet, och att dess skada och fara bör aktas, och att man bör söka skydd hos Allah från trolldom och dem som praktiserar det.

Källa för den arabiska texten: Qurancomplex.com

Ordlista: Al-bâhith Al-Arabi

 1. Sura 113:1, Bernströms övers
 2. Detta betyder att man inte bara ska säga det med läpparna, utan verkligen söka skydd då man säger det.
 3. Sura 113:1, Bernströms övers
 4. Arabiska aldja’ ألجأ vilket har samma rot som ordet för flykting, dvs från andra länder, lâdji’. Se Lisan Al-Arab under لجأ
 5. Arabiska alûdhu ألوذ, då tex malâdh betyder “fort” och då lawdh betyder “bergets fot”, antagligen därför man inte syns lika bra. Se Lisan Al-Arab och Qamos Al-Muhit under لوذ
 6. Arabiska a´tasimأعتصم som har samma betydelse som imtana´, dvs “att upphöra med allt (förutom …), att avhålla sig från (allt förutom …)“. Även betyder ordet “att hålla i”, tex ett rep, som i “… grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras” (Sura 3:103 Bernströms övers). Se Lisan Al-Arab under عصم
 7. Sura 113:1, egen övers
 8. Arabiska nawâ نوى är inte bara för dadlar, utan även för druvor och annat. Se Lisan Al-Arab under نوي. Samt för Getaplar, arabiska Nabiq och Sidr. Se Lisan Al-Arab för عجم
 9. Därav Bernströms ordval, “gryningens Herre”.
 10. Sura 113:2, Bernströms övers
 11. Sura 113:3, Bernströms övers
 12. Detta innefattar antagligen både andar, dvs Jinner, och människor.
 13. Ordet är egentligen i feminint plural, alltså mer korrekt, ungefär: “kvinnorna som blåser på knutar”. För övrigt är ordet “från” i “… det onda från dem …” implicit, alltså underförstått av översättaren, men kan vara en annan preposition som “i”. En mer exakt översättning skulle vara: “… det onda från, eller i dem …”
 14. Sura 113:4, Bernströms övers
 15. Arabiska nafth نفث, betyder att spotta, men utan saliv, så ungefär “att spotta luft”. Se Lisan Al-Arab under نفث
 16. Sura 113:5, Bernströms övers
 17. Arabiska endast “ögat”, al-´ayn العين. Det är inte den vanligt svenska förståelsen av onda ögat som avses i islamiska sammanhang, vilket oftast brukar porträtteras som en elak blick och att personen sedan ska tex förbannas eller liknande. Det islamiska (eller kanske oislamiska, då man bör avstå från att ge andra detta) är starkt kopplat till avund och att man suktar efter andras välsignelser och goda saker som de getts, oavsett om det är makar eller ägodelar. Den svenska formuleringen “onda ögat” kan ha kommit från judisk terminologi, som använder ha-ayn ha-ra. Gud vet bäst.
 18. Dvs versen om trolldom. Allah vet bäst.

ٍSvensk översättning: Abo Rabee Ali

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.