Koranen

Hur man förstår Koranen

Ur: “Hur man förstår Koranen” Källa: Darulhadith.com Innehåll 1. Tefsir av Quran med Quran 2. Tefsir av Quran med autentiska hadither 3. Tefsir av Quran med Följeslagarnas uttalanden 4. Tefsir av Quran med Tabi’ins uttalanden 5. Tefsir av Quran med det arabiska språket 6. Kunskapen om att kunna härleda domar ur Quranen 7. Kunskap om...

Read more ...

al-Sa’dis tafsir av avsnitt 113 – al-Nas

Ur as-Sa'dis Korantolkning, avsnitt (Sura) nr 113 - "Människorna/An-Näs": Denna sura omfattar att söka skydd hos människornas Herre, deras Ägare och Sanna Gudom(1), att söka skydd från Satan som är grunden till alla former av ondska, och han är dess grundämne. Några exempel på hans Fitna(2) och ondska; att han “viskar i människornas hjärtan”(3) och...

Read more ...

Koranen på engelska

Translation of the meanings of The Noble Qur´an in the english language. By: Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali and Dr. Muhammad Muhsen Khan. King Fahd complex for the printing of The Holy Quran. Varsågod och ladda ner: The Noble Quraan

Read more ...

Koranen på svenska

Det här är Koranen översatt till svenska, dock är det endast al-Fatihah och Djuz Amma tillsammans med översättningen av dess versers betydelser på svenska. Denna fil är en del av ett projekt med syftet att översätta hela koranen, men under projektets gång så har översättaren gett ut denna del som står klar. Varsågod och ladda...

Read more ...

Koranen på arabiska

Klicka här för att öppna i nytt fönster.

Read more ...

al-Sa’dis tafsir av al-Falaq

Ur as-Sa'dis Korantolkning, avsnitt (Sura) nr 113 -  "Klyvningen/Al-Falaq": “Säg” (1), Dvs “säg följande då man söker skydd”(2). “Jag söker skydd hos“ (3), Dvs “jag flyr till, söker skydd och frist hos”(4) och “jag söker att skyddas, gömmas hos”(5) och “jag söker mig endast till, griper tag i”(6). “klyvningens Herre” (7), Dvs den som klyver...

Read more ...

Koranrecitation

Här är utvalda inspelningar med Abdulaziz az-Zahrani. Spara: Abdulaziz az-Zahrani - Ya Sin Spara: Abdulaziz az-Zahrani - Sad Spara: Abdulaziz az-Zahrani - Qaf Här är avsnittet al-Falaq uppläst av Sa'd al-Ghamidy. Sa'd al-Ghamidy - al-Falaq Här är surat Taha med Abdulwadood Haneef. Abdulwadood Haneef - Taha Här är sorat an-Najm med Abdulwadood Haneef. Abdulwadood Haneef...

Read more ...