Vägledningen till Islam

Malcolm X brev från Mecka

Aldrig har jag förvissat mig om uppriktig gästfrihet och ett så starkt andligt bröderskap, som människor av alla möjliga färger, nyanser, rastillhörighet prakticerar i denna heliga stad, Ibrahims a.s. och Muhammads  hemland, och hemlandet till alla andra profeter a.s. som nämns i Koranen. Jag känner mig ärad för att ha fått möjlighet att besöka den...

Read more ...

Den korrekta svaret till de som ändrade Messias religion

Answering those who altered the religion of Jesus Christ - Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Ladda ner PDF Table of Contents TABLE OF CONTENTS... V NOTES on TRANSLITERATION... VIII TRANSLATOR'S INTRODUCTION... X PREFACE... XIII INTRODUCTION... XV IBN TAIMIYAH - A SHORT BIOGRAPHY... XIX CHAPTER ONE... 1 SECTION ONE: THE FIRST CLAIM OF THE CHRISTIANS... 3 SECTION...

Read more ...

Om Allaah vill vägleda någon så öppnar Han dennes hjärta för Islam…

Så om Allaah vill vägleda någon så öppnar Han dennes hjärta för Islam. Och om Han vill vilseleda någon då gör Han dennes hjärta trångt och ansträngt, som att han försöker stiga mot skyn. [al-An’am: 125] Hans uttalande: ”Så om Allaah vill vägleda någon så öppnar Han dennes hjärta för Islam.”: Det som menas med...

Read more ...

Sacred Freedom: Västerländska Liberala Ideologier I Islams Ljus

”Sacred Freedom: Västerländska Liberala Ideologier I Islams Ljus av Haneef Oliver handlar om konflikten mellan västerländska inställningar och Islamiskt synsätt som uppstått i de tomma ideologierna i den västerländska filosofins demokratiska begrepp. Då han introducerar en fascinerande undersökning av ateism, humanism, pluralism, demokrati och sekularism, så visar Sacred Freedom en grundlig förståelse av visheten i...

Read more ...

Salman al-Farisis kamp

Jag är glad över att kunna ge er chansen till att kunna läsa denna historia om en av Profetens, må han prisas och välsignas, följeslagare; Salman al-Farisi, må Allah vara nöjd med honom. Och om hur han vägleddes till Islam, och han otroliga längtan efter att hitta sanningen. Ladda ner som pdf Sökandet efter Sanningen...

Read more ...