Kunskap

Böcker för fördjupade Islamstudier

De här böckerna rekommenderar shaykh Uthaimeen i sin bok "Kitab al-Ilm (Kunskapsboken)". 1. Trosuppfattningen 1. Boken "De tre grunderna". 2. Boken "De fyra grundbegbreppen". 3. Boken "Avslöjandet av argumenten". 4. Boken "Kitab at-Tewhid". Och dessa fyra böcker är skrivna av Imamen Mohammed bin Abdulwahhab , må Allaah vara honom nådig. 5. Boken "Den moderata trosuppfattningen"....

Read more ...