Första nivån: Islam (Underkastelse)

Allahs sändebud (salla Allahu alayhi wa sallam) sade:

Islam är att du vittnar att det inte finns någon värd dyrkan utom Allah och att Muhammad är Allahs sändebud, att du etablerar bönen, betalar allmosan, fastar Ramadan och vallfärdar till Huset (Ka’ba) om du har möjlighet att genomföra det.

Demonstration av de 5 bönerna

Äntligen!! Nu kan du (muslim) lära dig hur du utför de 5 bönerna och tvättningen inför den. Tyvär är beskrivningarna av bönerna på engelska. Tvättningen inför bönen (svenska) Inledande punkter Fajr - Morgonbönen Dhuhr - Middagsbönen Assr - Eftermiddagsbönen Maghrib - Kvällningsbönen Isha - Kvällsbönen

Read more ...

Allaah accepterar ingen tro/livsstil förutom Islam

I motsats till pluralismens principer,  så har skaparen klargjort Hans vilja att människorna håller sig till hans enda, utvalda väg: "Och sannerligen är detta är Min raka väg, följ den och följ inte de andra vägarna, då kommer ni förlora Hans väg ur sikte!" Detta är vad Han befaller er så att ni må frukta Honom. [6: 153] Allaah sade, att...

Read more ...