Den andra nivån: Imän (Sann tro)

Allah, den Högste, sade:
”Beduinerna säger ’Vi har blivit troende’, säg ’Ni har inte blivit troende utan säg att ni har underkastat er som muslimer, för ännu har ni inte fått sann tro i era hjärtan.”
[Al-Hujorat – 14]

Sheikh Mohammad bin Abd al-Wahhab sade:

Den andra nivån är Iman:

Den omfattas av sjuttio nivåer. Den högsta nivån är yttrandet ”Det finns ingen värd dyrkan utom Allah” medan dess lägsta är att man avlägsnar något skadlig från vägen. Även blyghet (vars motsats är skamlöshet) är en nivå av tron.

Profeterna & Sändebuden

Read more ...

De stora synderna

Read more ...

Livet efter döden

Read more ...