Budskapet

Introduktion till Monoteismen i Islam

Shaykhen, den lärde och en av de största lärda i vår tid, Mohammed ibn Saleh ibn Utheimin sade i förordet till hans genomgång av boken ”Den Mellersta Tron”: ...och innan jag börjar, mitt tal angående detta mäktiga brev, så vill jag klargöra att alla sändebudens budskap, från den förste; Nooh (Noak), må han prisas och...

Read more ...

Klargörandet av Tvivlen

Klargörandet av Tvivlen Klargörandet av Tvivlen alquran.se Detta mästerverk inleds med att förklara syftet med att sända profeterna och sändebuden. Därefter bjuds läsaren på en underbar läsning om trosgrunder anknutna till Tawhîd och Dyrkan. En mängd tvivel avtäcks här och deras sanna natur exponeras. Med bokens etablerade bevisningar ur Qurân och Sunnah får läsaren en...

Read more ...