Islam

Vägledningen till Islam

Read more ...

Varför finns vi?

En fråga dyker upp i sinnet, och kräver ständigt att få bli besvarad. Vilken fråga? Och vad är svaret? Frågan är: Varför skapade Gud (Allaah) människorna? Vad är visdomen bakom hans skapande? Och vad är destinationen som man rusar fram mot, och slutet som man kommer att nå? Svaret: Gällande svaret på denna fråga har intellekten...

Read more ...

Budskapet

Read more ...

Första nivån: Islam (Underkastelse)

Allahs sändebud (salla Allahu alayhi wa sallam) sade: Islam är att du vittnar att det inte finns någon värd dyrkan utom Allah och att Muhammad är Allahs sändebud, att du etablerar bönen, betalar allmosan, fastar Ramadan och vallfärdar till Huset (Ka'ba) om du har möjlighet att genomföra det.

Read more ...

Den andra nivån: Imän (Sann tro)

Allah, den Högste, sade: "Beduinerna säger 'Vi har blivit troende', säg 'Ni har inte blivit troende utan säg att ni har underkastat er som muslimer, för ännu har ni inte fått sann tro i era hjärtan." [Al-Hujorat - 14] Sheikh Mohammad bin Abd al-Wahhab sade: Den andra nivån är Iman: Den omfattas av sjuttio nivåer. Den...

Read more ...

Den tredje nivån: Ihsan (Godhet)

Read more ...

Vägledningen till sann Islam

Read more ...