Allah

Att bekräfta Allah – med kunskap och övertygelse

Tron på Allah delas upp i fyra delar Bekräftandet av Allahs existens. Bekräftandet av Allahs herravälde. Bekräftandet av Allahs dyrkansrätt. Bekräftandet av Allahs namn och egenskaper. Den första utav dem: Bekräftandet av Allah, den Högstes, existens Och Allah, den Högstes existens stöds av: (1) det naturliga tillståndet (2) intellektet (3) uppenbarelsen (4) det som upplevs...

Read more ...

Är al-Mosa’ir (prissättaren) ett av Allahs namn?

Frågan:Han sade fred vare med honom: "Allah är prissättaren (al-Mosa'ir)" Är al-Mosa'ir ett av Allahs namn? Hur kan vi skilja vi mellan det som är Allahs namn och det som inte är det i korantecknen och haditerna? Vad är det korrekta? Svaret:Min bror, du har inte läst hela hadithen, och du har inte nämnt orsaken...

Read more ...

Verser där Allah tilltalar mänskligheten

Här har jag samlat de verser där Allah (Gud) till ordagrant tilltalar mänskligheten med frasen - "ya ajohan nas" - Människor! och sorterat i den ordningen som de står i koranen. Tyvär har jag inte översatt alla än så det är mest den engelska översättningen som finns här nedan. Människor! Dyrka er Herre (Allah) som...

Read more ...

Allaahs felria val

Med Allaahs namn, den Barmhärtige Förbarmaren Och hos han ligger förtroende och beskydd All beröm hör till Allaah, världarnas Herre. Jag vittnar om att ingen har rätt till vara att dyrkad utom Allaah, ensam, utan medhjälpare. Och jag vittnar om att Mohammed är hans slav och hans budbärare. Vidare: Sannerligen så är Allaah, den Felfrie,...

Read more ...