Allah

Att bekräfta Allah – med kunskap och övertygelse

Tron på Allah delas upp i fyra delar Bekräftandet av Allahs existens. Bekräftandet av Allahs herravälde. Bekräftandet av Allahs dyrkansrätt. Bekräftandet av Allahs namn och egenskaper. Den första utav dem: Bekräftandet av Allah, den Högstes, existens Och Allah, den Högstes existens stöds av: (1) det naturliga tillståndet (2) intellektet (3) uppenbarelsen (4) det som upplevs...

Read more ...

Allaahs felria val

Med Allaahs namn, den Barmhärtige Förbarmaren Och hos han ligger förtroende och beskydd All beröm hör till Allaah, världarnas Herre. Jag vittnar om att ingen har rätt till vara att dyrkad utom Allaah, ensam, utan medhjälpare. Och jag vittnar om att Mohammed är hans slav och hans budbärare. Vidare: Sannerligen så är Allaah, den Felfrie,...

Read more ...

Mellersta trosläran (al-Aqida al-Wasitiyyah)

Författare: Shaykh-al-Islam Ahmad bin Taymiyyah (1263 -1328) I Allah, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn Lov och pris tillkommer Allah som har skickat sitt sändebud med vägledninge och den sanna religionen som skall föras till seger över alla andra religioner och Allah är tillräcklig som Vittne. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom...

Read more ...