Mohammed (s)

Behovet av att känna till Sändebudets vägledning

…och från det kan vi förstå att slavarnas (människornas) behov av att känna till det som Sändebudet...

Profetens mirakel - av Ibn Kathir

Här kan du ladda ner Ibn Kathirs bok om Profetens mirakel, frid vare med honom. Och den...

Bevarandet av Islams källor

...annars så kan vi inte bekräfta majoriteten av all information av historiskt slag inom de flesta kunskapsområdena och de flesta vetenskapsgrenarna.

Till försvar av det utvalda sändebudet

Lov och pris tillkommer Allâh. Må välsignelse och fred vara över Allâhs sändebud, hans familj och hans...

Profeten är kallaren till Allah

Ur al-Bukharis samling av autentiska hadither.Volym 9, Kapitel 92, Nr 385. Rapporterat av Jabir bin ‘Abdullah: Några...