Islam

Varför finns vi?

En fråga dyker upp i sinnet, och kräver ständigt att få bli besvarad. Vilken fråga? Och vad är...

Första nivån: Islam (Underkastelse)

Allahs sändebud (salla Allahu alayhi wa sallam) sade: Islam är att du vittnar att det inte finns...

Den andra nivån: Imän (Sann tro)

Allah, den Högste, sade: ”Beduinerna säger ‘Vi har blivit troende’, säg ‘Ni har inte blivit troende utan säg...