Allah / Gud

Att bekräfta Gud – med kunskap och övertygelse

Tron på Gud delas upp i fyra delar Bekräftandet av Guds existens. Bekräftandet av Guds herravälde. Bekräftandet av Guds dyrkansrätt. Bekräftandet av Guds namn och egenskaper. Den första utav dem: Bekräftandet av Gud, den Högstes, existens Och Gud, den Högstes existens stöds av: (1) det naturliga tillståndet (2) intellektet (3) uppenbarelsen (4) det som upplevs...

Read more ...

Verser där Allah tilltalar mänskligheten

Här har jag samlat de verser där Allah (Gud) till ordagrant tilltalar mänskligheten med frasen - "ya ajohan nas" - Människor! och sorterat i den ordningen som de står i koranen. Tyvär har jag inte översatt alla än så det är mest den engelska översättningen som finns här nedan. Människor! Dyrka er Herre (Allah) som...

Read more ...

Allaahs felria val

Med Allaahs namn, den Barmhärtige Förbarmaren Och hos han ligger förtroende och beskydd All beröm hör till Allaah, världarnas Herre. Jag vittnar om att ingen har rätt till vara att dyrkad utom Allaah, ensam, utan medhjälpare. Och jag vittnar om att Mohammed är hans slav och hans budbärare. Vidare: Sannerligen så är Allaah, den Felfrie,...

Read more ...