al-Fatiha på svenska

Avsnittet al-Fatiha (Inledningskapitlet)

  1. I Allahs Namn, Den Nåderike, Den Benådande
  2. Alla Lovprisningar tillkommer Allah, världarnas Herre,
  3. Den Nåderike, Den Benådande,
  4. Domedagens Ägare,
  5. Endast Dig dyrkar vi och endast Dig ber vi om hjälp,
  6. Vägled oss till den raka vägen,
  7. Vägen som de Du har välsignat var på. Inte de som drabbats av Din vrede och inte heller de vilseledda.