Hur uppstod Judendomen?

Israelerna brukade följa profeten Mose. De ställde sig upp och förrättade bönen 3 gånger om dagen då de var Muslimer som följde en tidigare version av Islam.

Man finner att de i de bönerna läser Kaddish, som har vissa paralleller till al-Fatiha och säger Amen efter att ha läst den, och innehåller en bön om att Messiah (betyder den smorde/av fint släktskap) ska komma väldigt snart. Och även Shema Yisrael inledningen av Toran som lyder: ”Lyssna Israeler: Herren är vår gud, Herren är en”, snarlikt dagens muslimer.

Varje tecken som Vi upphäver [i de uppenbarade skrifterna] eller överlämnar åt glömskan  [i de tidigare uppenbarade skrifterna] ersätter Vi med en bättre eller en likadan. Vet du inte att Allah har allt i Sin makt. [al-Baqara: 106]

Moses var sänd till hans folk och vissa av lagarna han fått gällde bara fram till Messias (Jesus) ankomst, och var specifika för deras folk och den tid och plats som de befann sig i, t.ex. att bönen ska utföras i böneplatsen/andra templet i Palestina, den plats som även Mohammed bad mot innan det ändrades till Mecka.

Såsom Romarna hade trakasserat muslimerna då de följde Mose blev även dessa muslimer som följde Isa/Jesu trakasserade av Romarna. Och konflikten gick så långt att Romarna tvingade Israelerna att dyrka de Romerska gudarna och förstörde böneplatsen/andra templet i Palestina (igen). Efter Messiah Isa/Jesus ankomst så var det en stor andel av Israelerna som redan följde honom, för de som inte redan gjorde det så innebar detta att det inte gick att praktiskt utföra många av de saker som Moses hade beordrat eftersom att den platsen inte längre fanns kvar utan hade rivits ner av Romarna, och det var då Judendomen uppstod. När de inte följde Allahs befallning att sluta följa Moses och istället följ Isa/Jesu, så hade de inte längre ett val när Allah gjorde så att det inte längre gick.

Judendomen uppstod när templet förstördes år 70 e.kr.

Istället för att erkänna Isa/Jesu som Messiah och ett nytt sändebud med nya lagar så tog Rabbinerna på sig att stifta nya lagar och i slutändan en ny religion, även kallat ”Rabbinitisk Judendom” vilket utgör en majoritet av dagens judar, med ett större fokus på Talmud med rabbinernas lagar. Rabbi Yohanan Ben Zakkai ”Ribaz” (vars historia är känd) var den rabbin som ledde initiativet, och under belägringen av Jerusalem så gjorde han en överenskommelse med den romerske generalen, Ben Zakkai skulle få stifta en institution med judarnas nya religion/inriktning baserad på Moses religion fast med vissa förändringar, i gengäld så skulle han hjälpa generalen att bli romarnas Caesar, vilket han senare blev. Denna ”inriktning” fanns inte innan templet förstördes strax efter Isa/Jesu, och rabbinerna använde händelsen som en ursäkt till att förvränga Mose religion i oändlighet, och det var bara starten på det som skulle bli en ny religion: Judendomen.

De har gjort sina rabbiner och munkar till gudar som styr istället för Allah… [al-Tawba: 31]

Många Israeler följde istället Jesu, och senare när Mohammed kom så var det många av de som som hade följt både Jesu och Mose som följde Mohammed, så ättlingar till Israelerna kan du finna både bland araberna (särskilt de kring Palestina) och öst&väst Afrika och stora delar av världen, även om de inte titulerar sig som Israeler. Så i princip kan de flesta på jorden gräva fram en förfader som var Israel, innebär det att alla de har rätt till en bit land i Palestina? Det skulle nog bli rörigt. Och vad gäller religiösa anspråk på Palestina så uppstod Judendomen efter/på grund av ”templets fall” så Judarna kan inte säga ”vi var först”, dessutom hade de ingen anledning till att vara kvar i Palestina då det inte fanns nåt tempel där och de spred sig därför ut i världen och Europa.

Och gällande trakasserier så är Mohammeds religion, trots kritiken mot de andra religionerna, mer tolerant mot ”Bibelns folk” (ahl betyder folk, Bibeln betyder boken, al-Kitab betyder Bibeln/Boken),  alla som tillskriver sig Bibeln, vilket inkluderar Toran och Evangeliet:

Säg: ”Bibelns folk! Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er – att vi inte skall dyrka någon utom Allah och inte sätta något vid Allahs sida och inte göra människor till gudar som styr, istället för Allah.” Och säg, om de vänder er ryggen: ”Vittna då, att det är vi som har underkastat oss Hans vilja.” [Aal-Imran: 64]

Så eftersom Mohammeds följare är de enda som i sin religion erkänner både Mose och Jesu och Mohammed och deras böcker och lagar, och de är närmast dem, så är Muslimerna de som är mest lämpade att ta hand om det heliga landet, precis som de tagit hand om Mecka på ett sätt som vida överträffar hur det heliga landet tagits om hand. Och de skulle vara mer rättvisa mot kristna och judar än vad judarna är mot sig själva.

Och Allah vet bäst. Och må Allah prisa och välsigna vårt sändebud Mohammed, och samtliga profeter och sändebud.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.