Start

Välkommen till alquran.se!

Vanliga funderingar

Varför säga Allah istället för Gud?

Allah (Alláh/Allaah) är inget nytt och konstigt namn för Gud, det har funnits hur länge som helst och är bland annat det som står i den hebreiska bibeln som funnits väldigt länge, Eloh (eller Elohim men -im på slut är ett grammatiskt suffix och inte en del av ordet), fast Allah är det arabiska sättet att uttala det. Namnet kommer från al-ilah vilket betyder den dyrkade, dock har i:et fallit bort.
Om man försöker hitta vad ordet Gud/God kommer ifrån och betyder så är det inte lika tydligt, vissa tror att det kommer från slaviska vissa tror sanskrit, och innebörden är i de flesta fallen ungefär ”den tillbedde” vilket inte är helt olikt ”den dyrkade”. https://www.etymonline.com/word/god#etymonline_v_9016
Men Allah är också ett namnen (egennamn) för – Allah

Han är Allah – skaparen (al-Khaliq) den som bringar till existens (al-Bari) den som formger (al-Mosauir) , hans är de godaste namnen, de i himlarna och jorden uttrycker sin beundran för honom, och han är den den dominante (al-Aziz) den Vise (al-Hakim).

al-Hashr: 24

Även om Allah är samma gud som kristna och judar tror på – Abraham och Moses och Jesu gud (må prisas och välsignas) så har vi muslimer ett annat sätt att tro på Allah, vilket är nyckeln till att förstå Allah och därmed Islam.

Varför ber muslimer vända mot Mecka?

I början bad muslimerna vända mot Jerusalem och platsen för Salomons moské som är en helig plats för muslimer såväl som andra. Därefter ändrades böneriktningen till al-Haram (Fristaden) moskén i dalen Backa i staden Mecka, en av anledningarna var för att synliggöra vilka som verkligen följer sändebudet Mohammed (som det förklaras i Koranen) och inte bara följer en annan religion med samma böneriktning. Det kan tilläggas att det är den platsen som såväl tidigare profeter som muslimer idag åker på pilgrimsfärd till, den platsen är nämnd i Bibeln som Baca:

4 Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.
5 Blessed is the man whose strength is in thee; whose hearts are set on pilgrimage.
6 Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.

https://biblehub.com/niv/psalms/84.htm
https://biblehub.com/kjv/psalms/84.htm

Än idag blir det kraftiga översvämningar när det regnar i Mecka. Selah/Salat är en form av bön där man bugar sig till Allah på marken, och det är den andra pelaren i Islam, men för många bibeltolkare så är det en okänd term trots att den förekommer i Bibeln, men Mohammed må han prisas och välsignas, den analfabete profeten, hade bättre kunskap och förståelse gällande Bibeln än de största experterna eftersom att han fick uppenbarelse från den som uppenbarade Bibeln, så pass att om Judarna som bodde bland muslimerna i Medina var oense hur ett avsnitt i Bibeln skulle tolkas så vände de sig till Mohammed må han prisas och välsignas för att avgöra.

Vad betyder (al-) Salam aleikom?

Allah / Gud

Read more ...

Mohammed (s)

Read more ...

Denna sida är till för att informera om Islam och Koranen, att förmedla dess budskap, och att klargöra missförstånd, och att ge tillgång till läromedel. Och för att visa tacksamhet mot Alláh för att ha väglett oss till Islam, och att hjälpa hans Budbärare Mohammed i att förmedla budskapet, må Han prisas och välsignas.